Sprzęt Unitry

 

Przez lata były tworzone sprzęty pod znaczkiem Unitra które gościły w naszych domach ale też były produkowane na eksport . W poszczególnych zakładkach podzielonych na firmy z zrzeszenia Unitra będziemy Państwu prezentować poszczególne urządzenia . Wyprodukowanych sprzętów  jest bardzo dużo dlatego sukcesywnie będziemy je opisywac i umieszcać w odpowiednich zakładkach . Dla ubogacenia artykułu będą dołączone fotografie sprzetów których właścicielami są członkowie Stowarzyszenia .

 


.